پارسی English

درباره ما > امتیاز و رتبه بندی

مجوز فعالیت:

شرکت گارنوپرگاس دارای مجوز فعالیت معتبر، جاری و قابل ‌استعلام از سازمان نظام صنفی یارانه ای استان تهران (به نشانی http://tehran.irannsr.org) می‌باشد.

Licence

رتبه بندی:

شرکت گارنوپرگاس دارای رتبه معتبر، جاری و قابل ‌استعلام از ساجات یا «سامانه جامع هوشمند تشخیص صلاحیت عوامل نظام فنی و اجرایی» (به نشانی http://sajar.mporg.ir)، از «معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور» است. همچنین این شرکت عضو حقوقی فعال «کمسیون استاندارد و تدوین مقررات سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران» می‌باشد. گفتنی است در کمسیون مذکور، ریاست «کارگروه مهاجرت به نرم‌افزارهای بومی و آزاد/متن‌باز» برعهده این شرکت می‌باشد.

Grading